Panorama 40 - Koheesiopolitiikka 2014-2020 Euroopan alueisiin investoiminen

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2011

Lokakuussa julkaistiin komission ehdotukset koheesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen. Tässä Panoraman numerossa tehdään katsaus ehdotuksiin ja esitellään joidenkin tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä.

Tämä koheesiopolitiikan uusi näkökulma otetaan käyttöön hetkellä, jolloin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa tarvitaan kipeästi talouskasvua. EU:n on tärkeämpää kuin koskaan tehdä kaikilla tasoilla tarvittavia investointeja, jotka auttavat edistämään sen taloudellisia valmiuksia ja luomaan työpaikkoja.

Koheesiopolitiikkaan käytetään yli 350 miljardia euroa – kolmannes EU:n kokonaistalousarviosta – ja senpitäisi meidän mielestämme kehittyä keskeiseksi välineeksi talouden edistämisessä.

Publications