Panorama 39 - 2020 Aluepolitiikan merkitys tulevaisuuden Euroopassa

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/09/2011

Tässä Panoraman numerossa tarkastelemme aluepolitiikan merkitystä jäsenvaltioiden Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden – korkean työllisyyden ja tuotantokyvyn sekä paremman sosiaalisen yhteenkuuluvuuden – saavuttamiselle.

Eurooppa 2020 -strategiassa on keskitytty älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun painopisteisiin, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Kokonaisvaltaisella lähestymistavalla voidaan vastata sekä tämänhetkisiin että tuleviin haasteisiin, joita ovat ikääntyvä väestö, ammattitaidoton työvoima, alhainen innovaatiopotentiaali, talouskasvun ja ympäristön pilaantumisen välinen suhde sekä energiavarmuus.

Publications