Panorama 38 - Yhteyksien Eurooppa - Liikenne ja aluepolitiikka

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2011

Liikenteestä puhuttaessa tulee ottaa huomioon paljon muutakin kuin siirtyminen paikasta toiseen. Siihen kuuluvat olennaisena osana liikenneverkot, joita on rahoitettu ja kehitetty EU:n rahastoista ja joilla on merkittävä vaikutus talouskasvuun, kestävyyteen ja tärkeiden palvelujen saatavuuteen. Tässä Panoraman numerossa tarkastelemme aihetta laajasti maiden välisistä suurten nopeuksien rautatieyhteyksistä ympäristöystävälliseen kaupunkiliikenteeseen.

Publications