Panorama 30 - EU:n Itämeren alueen strategia – kohti kestävää, vaurasta tulevaisuutta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 22/06/2009

Itämeren 8 000 kilometrin mittaiselle rantaviivalle sijoittuu kahdeksan EU:n jäsenvaltiota. Jokaisella niistä on omat painopisteensä ja huolenaiheensa, taloudelliset rajoitteensa ja poliittinen todellisuutensa. Itämeri, jonka ympäristössä asuu lähes 100 miljoonaa ihmistä, on merenkulun valtaväylä ja aivan liian usein kaatopaikka. Itämeren tilan parantamiseksi on jo vuosia tehty yhteistyötä, mutta siitä huolimatta sen pilaantuminen jatkuu. Jäsenvaltiot ovatkin pyytäneet komissiota laatimaan kehittyvän / ajoittain päivitettävän strategian, jonka avulla alue voi suhtautua tulevaisuuteensa toiveikkaammin.

Publications