OPAS TUENSAAJILLE Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Tämän tuensaajille suunnatun oppaan ei ole tarkoitus toimia perinpohjaisena selvityksenä olemassa olevista EU-rahastoista. Se perustuu yhteiseen strategiakehykseen (asetuksen [EU] N:o 1303/2013 liite 1), joka luo perustan ERI-rahastojen ja muiden EU:n välineiden paremmalle yhteensovittamiselle.

Opas antaa yleiskuvan täydentävistä välineistä, jotka ovat käytettävissä jokaista ERI-asetuksessa määritettyä temaattista tavoitetta (TT) varten EU:n tasolla. Yleiskuva sisältää tietolähteet, esimerkkejä siitä, millä hyvillä käytännöillä eri rahastojen virtoja voidaan yhdistellä, ja kuvauksen asiaankuuluvista viranomaisista ja elimistä, jotka liittyvät kunkin välineen hallintaprosessiin.

Asiakirjassa olevat linkit auttavat mahdollisia tuensaajia löytämään verkosta tarvittavat materiaalit ja johtavat suoraan hyödyllisiin sivustoihin ja asiakirjoihin. Verkossa on saatavilla myös tarkistusluettelo, joka auttaa mahdollisia tuensaajia tunnistamaan soveltuvimmat rahoituslähteet.

More information :

Online checklist

Publications