Koheesiopolitiikasta viestiminen vuosina 2021-2027

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2021-2027
Date : 01/12/2020

Koheesiopolitiikan näkyvyyden parantamisesta on viime vuosina tullut tärkeä tavoite. Koheesiorahoituksella tuetaan joka vuosi tuhansia hankkeita eri puolilla Eurooppaa. Se on konkreettisin tapa, jolla EU näkyy kentällä. Viestimällä näistä toimista tehokkaammin voitaisiin lisätä tietoisuutta siitä, mitä hyötyjä EU tuo ihmisten elämään, sekä parantaa unionin julkista kuvaa. Useissa tutkimuksissa onkin saatu näyttöä siitä, että koheesiopolitiikalla on myönteinen vaikutus kansalaisten asenteisiin Euroopan yhdentymistä kohtaan.

Tätä silmällä pitäen EU-maat ja Euroopan komissio ovat sitoutuneet tehostamaan koheesiorahastosta viestimistä muun muassa lisäämällä yhteistyötä. Neuvosto kehotti 25. huhtikuuta 2017 antamissaan päätelmissä kaikkia asianomaisia jäsenvaltioiden viranomaisia viestimään politiikkaan liittyvistä mahdollisuuksista, tuloksista ja vaikutuksista laajasti ja järjestelmällisesti.

Tämä on samalla sekä velvollisuus että mahdollisuus.

Viestintä on velvollisuus, koska jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa EU:n politiikkojen suunnittelusta (ja useimmiten niiden täytäntöönpanosta), ja näin ollen jäsenvaltioiden olisi lisättävä toimiaan politiikkojen näkyvyyden kasvattamiseksi. Eurooppaan liittyvän viestinnän on oltava yhteinen tehtävä, joka jaetaan EU:n toimielinten sekä kansallisten ja paikallisten laitosten kesken. Tämä pätee erityisesti koheesiopolitiikkaan, jossa sovelletaan yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin periaatetta.

Viestintä on myös mahdollisuus, sillä parantamalla EU:n rahoituksen avulla saavutettujen tulostennäkyvyyttä voitaisiin parantaa myös kansallisten ja paikallisten laitosten mainetta, koska ne vastaavat viime kädessä ohjelmien toteuttamisesta.

Publications