Julkiset hankinnat – Ohjeita toimijoille

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 29/10/2015

yleisimpien virheiden välttämiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista rahoitetuissa hankkeissa

Tämän asiakirjan tarkoituksena on opastaa virkamiehiä, jotka osallistuvat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) hallinnointiin, jotta he voisivat välttää toistuvia virheitä ja ottaa käyttöön hyviä käytäntöjä julkisia hankintoja koskevien menettelyjen täytäntöönpanossa. Vaikka siinä ei anneta EU:n direktiivien oikeudellista tulkintaa, se muodostaa hyödyllisen välineen, joka ohjaa toimijoita aloilla, joilla tapahtuu yleisimmin virheitä, ja antaa käytännön neuvoja siitä, miten virheitä voidaan välttää ja miten kussakin tilanteessa olisi toimittava. Tässä asiakirjassa myös luetellaan useita hyviä käytäntöjä, esitetään käytännön esimerkkejä, selvitetään erityiskysymyksiä ja esitetään tapaustutkimuksia ja malleja. Se sisältää varoituksia ja vuorovaikutteisia osia, joissa annetaan linkkejä asiaa koskeviin säädöksiin ja muihin hyödyllisiin asiakirjoihin. Näin pyritään helpottamaan käsikirjan käyttöä.

Nämä ohjeet ovat osa komission ensisijaisia toimia, joilla autetaan jäsenvaltioita vahvistamaan hallinnollisia valmiuksiaan parantaa tapaa, jolla EU:n varoja investoidaan ja hallinnoidaan. Komission yksiköt ovat tehneet yhteistyötä ohjeiden laadinnassa, ja ne ovat kuulleet myös Euroopan investointipankkia.

Publications