Ohjeita jäsenvaltioille vuotuisesta tarkastuskertomuksesta ja tarkastuslausunnosta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 10/09/2015

Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisista vuotuisista tarkastuskertomuksista ja lausunnoista, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle. Ohjeita sovelletaan ERI-rahastoihin Euroopan maatalouden kehittämisen maatalousrahastoa (maaseuturahasto) lukuun ottamatta, ja niissä noudatetaan täytäntöönpanoasetuksen liitteissä VIII ja IX esitettyjen vuotuisen tarkastuskertomuksen ja tarkastuslausunnon mallien rakennetta.
Tarkastusviranomaisen vuotuinen tarkastuskertomus ja tarkastuslausunto ovat yhdessä johdon vahvistuslausuman, vuotuisen yhteenvedon (kumpikin hallintoviranomaisen vastuulla) ja tilityksen (todentamisviranomaisen vastuulla) kanssa tärkeitä osatekijöitä, joiden avulla komissio saa riittävän varmuuden ERI-rahastojen hallinto- ja valvontajärjestelmän moitteettomasta toiminnasta jäsenvaltioissa, ilmoitettujen menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta sekä tilityksen oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja totuudenmukaisuudesta.

Publications