Ohjeet – Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot: kiinteämääräinen rahoitus, vakioyksikkökustannukset ja kertakorvaukset

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 10/06/2014

Taman valmisteluasiakirjan ovat laatineet ERI-rahastoista vastaavat komission yksikot yhdessa ESR:n teknisen tyoryhman seka Euroopan rakenne- ja investointirahastojen asiantuntijaryhman (EGESIF) jasenten kanssa. Ohjeet perustuvat vuosina 2007–2013 sovellettuun COCOF-muistioon 09/0025/04-EN ja korvaavat sen. Ohjeet sisaltavat uudet mahdollisuudet, joita vuosia 2014–2020 koskevat asetukset tarjoavat. Ohjeet eivat kuitenkaan kata yhteisia toimintaohjelmia tai vakioyksikkokustannuksia ja kertakorvauksia, joita kaytetaan asetuksen (EU) N:o 1304/2013  (ESR) 14 artiklan 1 kohdan puitteissa.

Taman asiakirjan tarkoituksena on antaa teknisia ohjeita ESIrahastoihin sovellettavista kolmesta yksinkertaistetusta kustannustyypista ja jakaa hyvia kaytantoja ja kannustaa nain jasenvaltioita kayttamaan yksinkertaistettuja kustannuksia.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications