Nimeämismenettelyä koskeva opas jäsenvaltioille

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Tämän tiedotteen tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille (niiden riippumattomille tarkastuselimille, hallintoviranomaisille ja todentamisviranomaisille) käytännön ohjeita, jotka koskevat yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 124 artiklan ja alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen 21 artiklan mukaiseen nimeämismenettelyyn sekä kertomuksen ja lausunnon laatimiseen liittyviä velvollisuuksia. Ohjeet koskevat kaikkia muita ERI-rahastoja kuin maaseuturahastoa. Ohjeissa käsitellään myös joitakin alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen mukaisiin ohjelmiin sovellettavia erityiskysymyksiä. Tiedotteeseen sisältyy tarkistuslista, jota hallintoviranomaisten ja todentamisviranomaisten olisi käytettävä laatiessaan hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvausta. Riippumaton tarkastuselin voi käyttää sitä työnsä helpottamiseksi ja tallentamiseksi. Tarkistuslistaa voi mukauttaa niin, että otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion hallinto- ja valvontajärjestelmän erityispiirteet.

Publications