Koheesiopolitiikan valvontajärjestelmä - Toiminta varainhoitokaudella 2007–2013

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 10/01/2009

EU:n talousarviosta osarahoitetut koheesiopolitiikan ohjelmat kehittävät valtioiden ja alueiden talouksia infrastruktuurin, liiketoiminnan, koulutuksen, innovaatioiden ja ympäristön investointien kautta. Pitkällä aikavälillä ne edistävät kestävää kehitystä ja vaikuttavat merkittävästi työpaikkojen syntyyn.

Yksi koheesiopolitiikan menestyksen avaintekijöistä on hajautettu täytäntöönpanojärjestelmä. Ohjelmia hallinnoidaan niin alueellisesti kuin kansallisestikin, jolloin valitut hankkeet vastaavat eri tasojen ensisijaisia
tavoitteita. Tämä kuitenkin usein yhdistetään lisääntyneeseen valvontariskiin, koska järjestelmä lisää mukana olevien toimielinten määrää ja pidentää valvontaketjua.

Laadukkaalla koulutuksella ja ohjauksella voidaan varmistaa, että Euroopan unionin veronmaksajien varoja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla ja että mukana olevat toimijat ymmärtävät säännöt, joita sovelletaan. Lisäksi tehokas valvonta auttaa havaitsemaan ja korjaamaan virheet ja estämään petosyritykset.

Publications