Suuntaviivat rakennerahastojen ja koheesiorahaston yhteisrahoittamiin menoihin liittyvien kustannusten rahoitusoikaisujen määräämiseksi julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2007

Tämän muistion tarkoituksena on vahvistaa ne suuntaviivat, joilla määritetään rahoitusoikaisut, joita sovelletaan havaittuihin väärinkäytöksiin rakennerahastojen ja koheesiorahaston yhteisrahoittamia julkisia hankintoja koskevaa yhteisön säännöstöä sovellettaessa ohjelmakausina 2000–2006 ja 2007–2013.

Publications