Mikä on EU:n makroaluestrategia?

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Polish Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

Euroopan unionin (EU) makroaluestrategia auttaa samalla alueella sijaitsevia maita käsittelemään ongelmia ja etsimään niihin ratkaisuja yhdessä sekä hyödyntämään paremmin yhteistä potentiaaliaan (mm. ympäristön pilaantuminen, kulkukelpoisuus, maailmanlaajuinen kilpailu). Alueen maat hyötyvät vahvemmasta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää tehokkaampia yhteisiä politiikkoja. EU:n makroaluestrategioita tuetaan EU-rahastoista, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoista.

Mukana olevat kumppanit (mm. EU-maat, alueet, kunnat, kansalaisjärjestöt) voivat parantaa makroaluestrategioiden onnistumismahdollisuuksia noudattamalla toimissaan muutamia avainperiaatteita: kumppanuussopimukset ja sopiva yhteistyöjärjestelmä, toiminnan hyvä koordinointi olennaisten politiikkojen ja niiden rahoituslähteiden osalta sekä hyvä yhteistyöhenki makroalueen eri maiden ja alojen sisällä ja välillä. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications