Euroopan Rakenne- ja Investointirahastot - Suomi

Lisätyökalut

 
Available languages : English Finnish
Period : 2014-2020
Date : 19/05/2016

Suomelle on kohdennettu ERI-rahastoista viiden kansallisen ja alueellisen ohjelman kautta 3,76 miljardia euroa kaudella 2014–2020. Kansallisen rahoitusosuuden ollessa 4,66 miljardia euroa Suomen kokonaistalousarvio on 8,42 miljardia euroa. Investoinnit kohdistuvat muun muassa seuraaviin toimiin: kilpailukyvyn parantaminen, tutkimuksen ja innovaation edistäminen, työpaik-kojen luominen, koulutuksen tuke-minen sekä vähähiiliseen talouteen siirtyminen ja ympäristönsuojelu.

Publications