Euroopan koheesiopolitiikka 2007-2013 Suomessa: Priorities and Impact of Cohesion Policy in the Member States

Lisätyökalut

 
Available languages : English Finnish
Period : 2007-2013
Date : 10/01/2009

Ohjelmakaudella 2007–2013 Suomeen osoitetaan 1,7 miljardia euroa kokonaisuudessaan koheesiopolitiikan varoista alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden1 tavoitteeseen sekä 120 miljoonaa euroa Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteeseen.

Suomessa on käynnissä viisi alueellista ohjelmaa, joita rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista ja kaksi aihepiirikohtaista ohjelmaa, joita rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoista.

Publications