TIEDONANTO Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevasta Euroopan unionin strategiasta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

Tässä tiedonannossa esitellään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet Adrian- ja Joonianmeren alueella. Se tarjoaa kehyksen johdonmukaiselle makroaluestrategialle ja toimintasuunnitelmalle, joiden tarkoituksena on käsitellä alueeseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia osallistuvien maiden yhteistyön avulla.

Adrian- ja Joonianmerien alue tarkoittaa toiminnallista aluetta, johon kuuluu myös merkittävä maa-alue ja jonka piirissä käsitellään meri-, rannikko- ja maa-alueita toisiinsa yhteydessä olevina järjestelminä. Satamien lähialueet ovat nykyään tärkeässä asemassa, sillä Kroatian liityttyä Euroopan unioniin tavaroiden, palveluiden ja ihmisten liikkuminen on lisääntynyt, ja se lisääntyy entisestään, jos alueen muista valtioista tulee unionin jäseniä. Huomion kiinnittäminen maa- ja merialueiden välisiin yhteyksiin korostaa myös maalla harjoitettavien kestävän kehityksen periaatteiden vastaisten toimien vaikutusta rannikkoalueisiin ja meriekosysteemeihin.

Alueella asuu yli 70 miljoonaa ihmistä, joten sillä on keskeinen osa maantieteellisen jatkuvuuden vahvistamisessa Euroopassa. Strategia perustuu Adrian- ja Joonianmeren aloitteeseen, joka koskee kahdeksaa valtiota. Kartta on liitteenä. Strategiaan voivat osallistua myös muut alueen valtiot.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications