Ohjeet rahastojen yhteensovittamisesta vastaavalle komitealle (COCOF) taannehtivan eu-tuen käsittelystä kaudella 2007–2013

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/03/2012

Taannehtivalla tuella tarkoitetaan sitä, että hallintoviranomainen myöntää EU:n tukea toimelle, jolle on jo aiheutunut menoja kansallisista lähteistä tai joka on saatettu loppuun ennen kuin EU:n tukea on virallisesti haettu tai myönnetty. Jäljempänä tästä käytetään nimitystä ”taannehtiva EU-tuki”.

Publications