Vuotuista yhteenvetoa koskevat ohjeet rakennetoimien ja Euroopan kalatalousrahaston osalta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 20/01/2010

Näissä ohjeissa on suosituksia siitä, miten nämä säännökset olisi pantava täytäntöön rakennerahastojen, koheesiorahaston ja Euroopan kalatalousrahaston (jäljempänä ’rahastot’) osalta, jotta tuotettaisiin johdonmukaisia, vertailukelpoisia ja hyödyllisiä tietoja toimielinten välisen sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja erityisesti pyrittäisiin myönteiseen tarkastuslausumaan ja jotta otettaisiin huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen antama lausunto nro 6/2007. Euroopan kalatalousrahasto on mukana, koska se on jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä hallinnoitava rahasto ja on rakennetoimiin nähden ”vastaava toimi”.

Publications