Valmisteluasiakirja 4: Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten

Lisätyökalut

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/08/2006

Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on esittää joukko toimintasääntöjä, joiden avulla EAKR:n ja koheesiorahaston tarpeisiin tehtävistä kustannus-hyötyanalyyseistä saadaan entistä johdonmukaisempia ja tarkempia, jotta saataisiin entistä parempaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Asiakirja on suunnattu hallintoviranomaisille, jotka teettävät tai tekevät itse kustannushyötyanalyysejä. Se ei kuitenkaan ole tarkoitettu oppaaksi tai käsikirjaksi analyysien tekoa varten.

 

Publications