Älykästä erikoistumista koskevat kansalliset/alueelliset innovaatiostrategiat (RIS3)

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Eurooppa 2020 -strategia on EU:n kasvustrategia tulevalle vuosikymmenelle. Muuttuvassa maailmassa EU:n halutaan olevan älykäs, kestävä ja osallistava talous. Näiden kolmen toisiaan vahvistavan ensisijaisen tavoitteen on määrä auttaa EU:ta ja jäsenvaltioita saavuttamaan korkea työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden taso.

Konkreettisesti unioni on asettanut viisi kunnianhimoista tavoitetta – työllisyydestä, innovaatiosta, koulutuksesta, sosiaalisesta osallisuudesta ja ilmastosta/energiasta – jotka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Jokainen jäsenvaltio on hyväksynyt omat kansalliset tavoitteensa kultakin alalta. Strategiaa tuetaan konkreettisilla toimilla unionin ja jäsenvaltioiden tasoilla.

Kansalliset ja alueelliset viranomaiset koko Euroopassa laativat älykkään erikoistumisen strategioita yrittäjyyttä edistävässä prosessissa, jotta Euroopan rakenne- ja investointirahastoja voidaan käyttää entistä tehokkaammin ja lisätä yhteisvaikutusta EU:n, kansallisen tason ja alueellisen tason politiikan sekä julkisten ja yksityisten investointien välillä.

More information :

Tutkimus ja innovointi

Publications