Koheesiopolitiikan 2014-2020 Rahoitusvälineet

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Rahoitusvälineet ovat resurssitehokas keino ottaa käyttöön koheesiopolitiikan resurssit Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Rahoitusvälineet on tarkoitettu hankkeille, jotka voivat olla taloudellisesti elinkelpoisia, ja niillä tuetaan investointeja lainojen, takuiden, pääoman ja muiden sellaisten riskimekanismien avulla, joihin voidaan yhdistää teknistä tukea, korkotukia tai takauspalkkiohyvityksiä samassa operaatiossa.

Sen lisäksi, että rahastojen kierrättämisestä saadaan selviä etuja pitkällä aikavälillä, ne edistävät julkisia tai yksityisiä lisäyhteisinvestointeja markkinoiden epäkohtiin puuttumiseksi Eurooppa 2020 -strategian ja koheesiopolitiikan ensisijaisten painopistealueiden mukaisesti. Niiden toteutusrakenteet tuovat mukanaan lisää asiantuntemusta ja taitotietoa, jotka tehostavat julkisten resurssien kohdentamista. Lisäksi nämä välineet tarjoavat suorituskykyä lisääviä erilaisia kannustimia, mukaan lukien tuettujen hankkeiden tiukempi rahoituskuri.

Rahoitusvälineitä on käytetty investointien toteuttamiseen rakennerahastoille ohjelmakaudesta 1994–1999 alkaen. Niiden suhteellinen merkitys on kasvanut nykyisen ohjelmakauden 2007–2013 aikana, ja niiden osuus on nykyisin noin 5 % Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kokonaisvaroista. Nykyisen taloustilanteen ja julkisten varojen lisääntyvän vähyyden vuoksi rahoitusvälineillä odotetaan olevan vieläkin vahvempi asema koheesiopolitiikassa ohjelmakaudella 2014–2020.

More information :

Financial Instruments in Cohesion Policy 2014-2020

Publications