Koheesiopolitiikan näkyvyyden varmistaminen: Tiedotus- ja viestintäsäännöt 2014-2020

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Koheesiopolitiikka on Euroopan unionin tärkein sijoitusväline Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta (kaudelle 2014–2020 ehdotettu 351,8 miljardia euroa). Tiedottaminen ja viestiminen koheesiopolitiikan ohjelmien ja hankkeiden tavoitteista, rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista on siksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja tuensaajien keskeinen tehtävä. Käsiteltäviä asioita ovat seuraavat:

  • Mitä investointimahdollisuuksia on olemassa?
  • Miten tuensaajat hoitavat julkistamiskysymykset?
  • Kuka rahoitusta saa ja mihin tarkoitukseen?

Rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen mahdollisille tuensaajille on tärkeä osa ohjelman hallinnointia. Jotta voidaan varmistaa, että koheesiopolitiikan investoinnit kohdistetaan tärkeimpiin ja innovatiivisimpiin hankkeisiin, tietoa on annettava mahdollisimman laajalle joukolle mahdollisia tuensaajia. Tämä toteutetaan korostamalla investointimahdollisuuksia ja esittelemällä saavutettuja tuloksia. Hallintoviranomaisten on yhdessä hankkeen tuensaajien kanssa esiteltävä investointien tuloksia alueen kansalaisille sekä eri tasoilla toimiville tiedotusvälineille ja politiikoille. EU:n veronmaksajilla on oikeus tietää, mihin heidän rahansa käytetään.

Myönteisenä sivuvaikutuksena EU:n koheesiopolitiikka voi edistää julkisen tuen vahvistumista koko EU:lle korostamalla myönteistä vaikutusta, joka monilla hankkeilla on jokaisella unionin 274 alueella.

More information :

Communicating EU Regional Policy

Publications