Uusi Euroopan työllisyyttä ja kasvua edistävä koheesiopolitiikka

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Koheesiopolitiikka on Euroopan unionin (EU) talousarvion investointien tärkein tukipilari.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), koheesiorahasto ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukevat uusia innovatiivisia yrityksiä ja pk-yrityksiä, luovat pysyviä työpaikkoja, auttavat ihmisiä parantamaan ammattitaitoaan, taistelevat köyhyyttä vastaan, edistävät sosiaalista osallisuutta, tuovat syrjäseuduille laajakaistayhteyksiä, kamppailevat aivovuodon vähentämiseksi, parantavat ympäristön tilaa, tukevat energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä rakentavat tärkeitä liikenneyhteyksiä ja vahvistavat julkisen hallinnon tehokkuutta.

Kaikkiaan näiden rahastojen osuus on yli kolmannes EU:n kokonaisbudjetista. Kaikki EU:n alueet hyötyvät koheesiopolitiikasta, mutta köyhimmät alueet saavat suurimmat investoinnit.

 

Publications