Investointien kohdentaminen keskeisiin kasvuprioriteetteihin: Siirtymiseen kohti vähähiilistä taloutta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

Miksi investoida siirtymiseen kohti vähähiilistä taloutta?

EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutuminen vähentää energiariippuvuuttamme

  • Vuoteen 2020 mennessä:
    • vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla;
    • lisätään energiatehokkuutta 20 prosentilla; ja
    • tuotetaan vähintään 20 prosenttia kulutetusta energiasta uusiutuvista energialähteistä.
  • Vuoteen 2050 mennessä:
    • vähennetään hiilidioksidipäästöjä 85-90 prosentilla.

Kyseisten tavoitteiden saavuttaminen avaa uusia mahdollisuuksia talouskehitykselle yritysten ja tutkimustoimien laajetessa vähähiiliseen teknologiaan ja uusien vihreiden työpaikkojen syntyessä.

Publications