Mikroluottojen tarjoajien eurooppalaiset käytännesäännöt

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian German Greek English Spanish French Italian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 03/10/2011

Euroopan mikrorahoitusmarkkinat ovat nuori ja kasvava ala, jolla on huomattavaa potentiaalia. Nämä markkinat ovat kuitenkin vielä melko heterogeeniset, mikä johtuu jäsenvaltioiden oikeudellisten ja institutionaalisten
puitteiden eroavaisuuksista ja mikroluottojen tarjoajien monimuotoisuudesta. Mikroluottoja tarjoavat EU:ssa rahoituslaitokset, kuten liikepankit, säästöpankit, osuustoiminnalliset pankit ja julkiset pankit, sekä monet muut laitokset, jotka eivät harjoita pankkitoimintaa, kuten mikrorahoituslaitokset, säätiöt, luotto-osuuskunnat, hyväntekeväisyysjärjestöt ja kansalaisjärjestöt.

Publications