JASPERS: Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu

Lisätyökalut

 

Mikä JASPERS on?

 • JASPERS on Euroopan komission, Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) yhteinen teknisen avun ohjelma.
 • JASPERS tarjoaa tuensaajamaille riippumatonta neuvontaa korkealaatuisten, kahdesta EU:n rakenne- ja investointirahastosta (Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta) osarahoitettavien suurhankkeiden valmisteluun.

JASPERS-tuki voi koskea

 • hankkeen valmistelua hankkeiden yksilöinnistä EU:n avustusrahoitusta koskevan pyynnön lähettämiseen
 • hankkeiden riippumatonta laadunarviointia
 • kaikkien suoraan Euroopan komissiolle esitettyjen suurhankkeiden arviointia pyynnön toimittamisen jälkeen
 • monialaisia toimia ja strategista tukea
 • valmiuksien kehittämistä, kuten osaamiskeskusta
 • hankkeen toteuttamisen tukemista
 • Verkkojen Eurooppa ‑välineen hankkeita pääasiassa rautatie- ja maantieliikenteen alalla
 • Euroopan investointineuvontakeskusta pyyntöjen karsinnan ja käsittelyn muodossa.

Mitkä hankkeet voivat saada JASPERS-tukea?

JASPERS-tuki on tarkoitettu infrastruktuurihankkeille, jotka katsotaan yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaan ”suurhankkeiksi”. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi tie-, rautatie-, vesi-, jäte- ja energiahankkeet sekä kaupunkiliikennehankkeet. Pienissä maissa, joissa ei välttämättä toteuteta monia tämän kokoluokan hankkeita, JASPERS-tuessa keskitytään maiden suurimpiin hankkeisiin.

Mahdolliset tuensaajat voivat pyytää lisätietoa EU:n rakennerahastojen koordinoinnista kyseisessä maassa vastaavalta hallintoviranomaiselta.

Kuinka JASPERS on organisoitu?

JASPERS-ohjelman henkilöstövoimavarat perustuvat kumppanuusjärjestelyyn: komissio antaa rahoitusta asiantuntijoiden palkkaamiseen ja muut kumppanit eli EIP ja EBRD lähettävät omaa henkilöstöään.

JASPERS koostuu seitsemästä osastosta, joilla on seuraavat vastuualueet:

 • maantiet
 • rautatie-, lento- ja meriliikenne
 • vesi ja jätteet
 • energia ja kiinteä jäte
 • älykäs kehittäminen
 • verkostoituminen ja osaamiskeskus
 • riippumaton laadunarviointi.

JASPERSin päätoimipaikan henkilökunta on sijoittunut Euroopan investointipankkiin Luxemburgiin. Jotta ohjelma voisi toimia lähellä tuensaajia ja palveluita voitaisiin tarjota tehokkaammin, sen työntekijöistä noin 70 prosenttia työskentelee kolmessa aluekeskuksessa, jotka sijaitsevat Varsovassa, Wienissä ja Bukarestissa.

 • Varsovasta annetaan Puolan, Viron, Latvian ja Liettuan tukipalvelut.
 • Wienistä annetaan Tšekin, Unkarin, Slovakian, Slovenian ja Maltan tukipalvelut.
 • Bukarestista annetaan Romanian ja Bulgarian tukipalvelut.

Luxemburgissa toimivat asiantuntijat voivat tarvittaessa työskennellä kaikissa tuensaajavaltioissa.

Aiheeseen liittyvät linkit

 • JASPERS-verkkosivusto English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English