Erityistukivälineet

Lisätyökalut

 

Euroopan Unionin komission aluepolitiikan pääosasto on tehnyt Euroopan investointipankkiryhmän ja muiden rahoituslaitosten kanssa ohjelmakaudelle 2007-2013 neljä yhteisaloitetta koheesiopolitiikan tehostamiseksi ja vahvistamiseksi. JEREMIE- ja JESSICA-aloitteet koskevat rahoitusvälineiden edistämistä ja JEREMIE- ja JASMINE-aloitteet teknisten tukijärjestelyjen käyttöä.

 • JASPERS : Tämän teknisen tukijärjestelyn avulla tuetaan vuosina 2004 ja 2007 Euroopan Unioniin liittyneiden kahdentoista jäsenvaltion EU-rahastoista rahoitettavia korkealaatuisia suurhankkeita.
 • JEREMIE : Euroopan komission ja Euroopan investointirahaston PK-yrityksiä varten kehittämä aloite, jonka tavoitteena on edistää rahoitusvälineiden käyttöä, jotta PK-yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta rakennerahastojen kautta paranisivat.
 • JESSICA : EU:n komission yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan neuvoston kehityspankin (ENKP) kanssa kehittämä aloite, jonka tavoitteena on tukea rahoitusmekanismien avulla kestävää kaupunkialueiden kehitystä ja elvyttämistä.
 • JASMINE : Tukijärjestelyn tavoitteena on antaa teknistä ja rahoitustukea eurooppalaisille mikrorahoituslaitoksille, parantaa näiden laitosten toiminnan laatua, laajentumismahdollisuuksia ja vakautta sekä edistää mikroluototusta koskevia hyviä toimintatapoja ja laatia käytännesäännöt mikroluottolaitoksia varten.

Tausta-asiakirjat

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Yhteystiedot

  European Commission - DG Regional Policy
  Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Puh. +32 2 299 12 98/ 68125
  Faksi +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu