Euroopan sosiaalirahasto

ESR investoi ihmisiin ja keskittyy parantamaan työ- ja koulutusmahdollisuuksia koko Euroopan unionissa. Se pyrkii myös parantamaan köyhyysriskissä olevien haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämää.

ESR:n investoinnit kattavat kaikki EU:n alueet. Vuosina 2014-2020 jäsenvaltioissa tehtäviin inhimillisen pääoman investointeihin kohdennetaan yli 80 miljardia euroa ja nuorisotyöllisyysaloitteeseen osoitetaan lisärahoitusta vähintään 3,2 miljardia euroa.

ESR keskittyy kaudella 2014-2020 neljään koheesiopolitiikan temaattiseen tavoitteeseen:

  • työllisyyden edistämiseen ja työvoiman liikkuvuuden tukemiseen
  • sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan
  • koulutukseen, taitoihin ja elinikäiseen oppimiseen investoimiseen
  • institutionaalisten valmiuksien parantamiseen ja julkishallinnon tehostamiseen.

Lisäksi 20 prosenttia ESR:n investoinneista osoitetaan sosiaalisen osallisuuden parantamiseen ja köyhyyden torjumiseen liittyviin toimiin. Tätä kutsutaan temaattiseksi keskittämiseksi.

Lisätietoa: ks. Euroopan sosiaalirahastosta annettu asetus ja ESR:n verkkosivusto.

Työttömyysetuudet: Asiantuntija, joka auttaa naista hakemaan sosiaalietuuksia verkossa
Työttömyysetuudet: Asiantuntija, joka auttaa naista hakemaan sosiaalietuuksia verkossa