Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA)

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) korvaa tammikuusta 2007 joukon ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille tarkoitettuja EU-ohjelmia ja rahoitusvälineitä. Niitä ovat olleet Phare, Phare CBS, Ispa, Sapard, Cards ja Turkkia koskeva rahoitusväline.

IPA 2007-2013 ("IPA I"):sta voidaan maksaa tukea seuraaville osa-alueille:

  • siirtymäkauden tuki ja instituutioiden kehittäminen,
  • rajatylittävä yhteistyö (EU:n jäsenvaltioiden ja muiden IPA-tukeen oikeutettujen maiden kanssa),
  • alueiden kehittäminen (liikenne, ympäristö ja taloudellinen kehitys),
  • henkilöresurssit (inhimillisen pääoman lisääminen ja syrjäytymisen torjunta),
  • maaseudun kehittäminen.

IPA-tukea saavat maat jaetaan kahteen luokkaan:

  • ehdokasmaat (Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonian tasavalta, Serbia ja Turkki), jotka voivat saada tukea IPA:n kaikille viidelle osa-alueelle,
  • Länsi-Balkanin alueeseen kuuluvat mahdolliset ehdokasmaat (Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaisesti)), jotka voivat saada tukea vain osa-alueille 1 ja 2.

IPA 2014-2020 ("IPA II") -tukivälineen oikeudellisesta kehyksestä ja rahoitustuesta vastaa komission naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto lukuun ottamatta EU:n jäsenvaltioiden ja IPA-maiden rajatylittävää yhteistyötä.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro