Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

Lisätyökalut

 

Uutisia

  Komissio on ottanut tänään käyttöön kaksi uutta rahoitusvälinettä, joilla helpotetaan aloittelevien yritysten ja kaupunkien kehittämishankkeiden vetäjien rahoituksen saantia

  Komissio kannustaa jäsenvaltioita kaksinkertaistamaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) varoilla tekemänsä investoinnit käyttämällä eri rahoitusvälineitä (esim. lainat, oma pääoma ja takaukset) investointiohjelman tavoitteiden mukaisesti.

  Uudet rahoitusvälineet ovat ERI-rahastoista annetun asetuksen ja valtiontukisääntöjen mukaisia, ja ne on suunniteltu lisäämään jatkuvan rahoitustuen käyttöä jäsenvaltioissa perinteisten avustusten sijaan sekä yhdistämään julkista ja yksityistä rahoitusta.

  Kolme tämäntyyppistä välinettä on jo olemassa. Ne ovat riskinjakolaina, joka perustuu riskien jakamiseen julkisten ja yksityisten varojen välillä, ja rajattu vakuus, jossa julkinen raha suojaa pankin luottokantaan kohdistuvalta maksukyvyttömyysriskiltä. Molemmilla välineillä pyritään parantamaan pk-yritysten rahoituksen saantia. Kolmas väline on kunnostuslaina, joka on tarkoitettu energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa tukeviin hankkeisiin asuinrakentamisen alalla.

  Tänään komissio ottaa käyttöön kaksi uutta välinettä.

  • Yhteissijoitusvälineellä myönnetään rahoitusta startup-yrityksille ja pk-yrityksille. Tämä tukimuoto mahdollistaa liiketoimintamallien kehittämisen ja lisärahoituksen houkuttelemisen yhteissijoitusjärjestelyssä, jota rahoituksen päävälittäjä hallinnoi. Julkisia ja yksityisiä varoja yhdistävät kokonaisinvestoinnit voivat nousta 15 miljoonaan euroon pk-yritystä kohden. Ohjelmakaudella 2007–2013 yksi esimerkki tällaisesta yhteissijoitusvälineestä oli SAS JEREMIE. Siinä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla houkuteltiin yksityistä pääomaa ja yksityisiä investointeja Ranskassa Languedoc-Roussillonin alueella toimiviin huipputeknologian pk-yrityksiin.
  • Kaupunkikehitysrahastoilla tuetaan muun muassa kestäviä kaupunkihankkeita, esimerkiksi julkista liikennettä, energiatehokkuutta ja kaupunkialueiden elvyttämistä. Hankkeiden on oltava taloudellisesti elinkelpoisia, ja niiden on oltava osa yhdennettyä kaupunkialueiden kestävää kehitystä koskevaa strategiaa. Julkisia ja yksityisiä varoja yhdistävät kokonaisinvestoinnit voivat nousta 20 miljoonaan euroon hanketta kohden. Tukimuotona on lainarahasto, jota hallinnoi rahoituksen välittäjä ja jonka varat koostuvat ERI-rahastojen varoista ja yksityisestä pääomasta, jonka osuus on vähintään 30 prosenttia. Ohjelmakaudella 2007–2013 tällainen kaupunkikehitysrahasto on perustettu esimerkiksi Puolan Pomorskiessa.

  Lisätietoja

Lisää uutisia

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu