Koheesiorahasto

Koheesiorahasto on tarkoitettu jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Sillä pyritään vähentämään taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta ja edistämään kestävää kehitystä.

Siihen sovelletaan nyt samoja ohjelmasuunnittelu-, hallinnointi- ja valvontasääntöjä kuin EAKR:ään ja ESR:ään yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen nojalla.
Kaudella 2014-2020 koheesiorahasto koski Bulgariaa, Kroatiaa, Kreikkaa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Portugalia, Puolaa, Romaniaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Tšekin tasavaltaa, Unkaria ja Viroa.
Koheesiorahastosta osoitetaan yhteensä 63.4 miljardia euroa seuraaviin luokkiin kuuluviin toimiin:

  • Euroopan laajuiset liikenneverkot, erityisesti EU:n määrittelemät Euroopan etua koskevat ensisijaiset hankkeet. Koheesiorahastosta tuetaan Verkkojen Eurooppa -välineeseen kuuluvia hankkeita.
  • ympäristö: koheesiorahastosta voidaan tukea myös energiaan tai liikenteeseen liittyviä hankkeita, mikäli ne selkeästi hyödyttävät ympäristöä energiatehokkuuden, uusiutuvan energian käytön, raideliikenteen kehittämisen, intermodaalisuuden tukemisen, julkisen liikenteen kehittämisen tai muun sellaisen osalta.

Koheesiorahaston taloudellinen tuki voidaan keskeyttää neuvoston päätöksellä (tehdään määräenemmistöllä), jos jäsenvaltion julkisen talouden alijäämä on liian suuri ja jos jäsenvaltio ei ole ratkaissut tilannetta tai ei ole ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin sen ratkaisemiseksi.