Käytettävissä oleva budjetti 2014-2020

Lisätyökalut

 

Alue- ja koheesiopolitiikan määrärahat kaudella 2014-2020 ovat 351,8 miljardia euroa.
Tarkempia tietoja ja kaavioita on koheesiopolitiikan tilastoportaalissa.

Määrärahat 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)