Rahoituksen saanti

Voit hakea aluerahoitusta alueellista ohjelmaa hallinnoivalta viranomaiselta. Se arvioi hankkeesi ja päättää, myönnetäänkö sille rahoitusta.
Etsi alueesi hallintoviranomainen de en fr

 • Tukea voivat saada julkiset elimet, eräät yksityisen sektorin organisaatiot (erityisesti pienyritykset), korkeakoulut, kansalais-, vapaaehtois- ja muut järjestöt ja yhdistykset. Ulkomaalaiset yritykset, jotka ovat sijoittautuneet jonkin toimenpideohjelman kohdealueelle, voivat myös hakea rahoitusta edellyttäen, että ne noudattavat julkisia hankintoja koskevia EU-sääntöjä.
 • Alueesi hallintoviranomaiselta de en fr saat lisätietoja siitä, mitkä tahot alueellasi voivat hakea tukea.
 • EU:n ehdokasvaltioissa tai mahdollisissa ehdokasvaltioissa hankkeita toteuttavien on otettava yhteyttä liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen (IPA).
 • Useimmissa tapauksissa rahoitusta myönnetään hankkeille, joten sinun on ensin suunniteltava hanke, jolle voit hakea rahoitusta sen eri vaiheissa.
 • Ennen kuin haet tukea, ota selvää alueellasi toteutettavista EU:n toimenpideohjelmista de en fr. Hankkeen on oltava alueellisen ohjelman valintakriteereiden ja investointitavoitteiden mukainen.
 • Hakijan on noudatettava ohjelman hallintoviranomaisen käyttämää hakumenettelyä. Eräät viranomaiset ottavat hakemuksia vastaan jatkuvasti, toiset vain tiettyinä ajankohtina. Katso lisätietoja oman alueesi hallintoviranomaisen de en fr verkkosivustolta.

Hankkeille ei ole määritetty vähimmäiskokoa. Tärkeää on hankkeiden lisäarvo EU:n tavoitteiden kannalta: niiden vaikutus työllisyyteen, niiden innovatiivinen luonne ja se, vaikuttavatko ne myönteisesti alueesi taloudelliseen kilpailukykyyn.

 • EU:n tuensaajat ovat usein sitä mieltä, että aluerahoitushakemuksen laatimiseen käytetty aika saadaan monin verroin takaisin pitkän aikavälin etuina.
 • Vaikka EU-varoilla rahoitetaan vain osa hanketta, ne luovat tärkeitä seurannaisvaikutuksia. Usein myös muut kumppanit kiinnostuvat hankkeesta, kun se on saanut EU:n rahoitusta.

Apua ja neuvoja EU:n aluerahoituksen hakemiseen antavat mm. seuraavat tahot:

 • Europe Direct -neuvontaverkosto, jolla on satoja tiedotuspisteitä ympäri Eurooppaa
 • Alueesi hallintoviranomainen de en fr neuvoo sinua hankehakemuksen eri vaiheessa
 • Paikallisten viranomaisten ja kauppakamarin EU-yksiköt
 • Enterprise Europe Network en tarjoaa asiantuntija-apua pienyrityksille, jotka haluavat hakea EU:n rahoitusta tutkimus- ja kehitystyöhön, innovointiin, investointeihin sekä työllisyyteen ja koulutukseen.
 • EU tarjoaa rahoitusta ja avustuksia erilaisille hankkeille ja ohjelmille useilla politiikan aloilla, kuten kulttuuri, koulutus, maatalous ja maaseudun kehittäminen, tutkimus ja ympäristö.
 • Lisätietoja: EU:n avustukset, rahastot ja ohjelmat -verkkosivusto
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions
 • Ohjeet tuensaajille enpdf
 • Lisätietoja tarkistuslistasta
 • Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes enpdf
 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity enpdf
 • Hankkeen rahoittaminen ERI- ja ESIR-rahastoista: Euronews-tietoisku