Ohjelmat

Jäljempänä on tietoa Euroopan komission toimenpideohjelmista ohjelmakauden alussa. Jäsenvaltiot ja/tai alueet ovat valmistelleet ohjelmat, ja niitä rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta tai koheesiorahastosta.
Muita käytettävissä olevia alakohtaisia suodattimia:

Lisätyökalut

 
No program summaries match the criteria selected.