Northern Periphery and Arctic

Interreg

Lisätyökalut

 

Programme description

Pohjoinen periferia ja arktinen alue 2014–2020 -ohjelmassa luodaan yhteistyötä yhdeksän kumppanimaan välille. Jäsenvaltioista Suomi, Irlanti, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti ja Pohjois-Irlanti) tekevät yhteistyötä Fär-saarten, Islannin, Grönlannin ja Norjan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelma-alue kattaa euroarktisen vyöhykkeen, osia Atlantin vyöhykkeestä ja osia Barentsin alueesta, ja se rajoittuu lännessä Kanadaan ja idässä Venäjään. Maantieteellisistä eroista huolimatta suurella ohjelma-alueella on joukko yhteisiä ominaisuuksia, kuten harva asutus, huonot yhteydet, talouden yksipuolisuus, runsaat luonnonvarat ja ilmastonmuutoksen voimakkaat vaikutukset. Tämä ainutlaatuinen ominaisuuksien yhdistelmä merkitsee yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia, jotka voidaan voittaa ja hyödyntää parhaiten valtioiden välisellä yhteistyöllä. Valtioiden väliseen yhteistyöhön osallistuu yhdeksän kumppanimaan lisäksi myös kanadalaisia ja venäläisiä yhteistyökumppaneita.

Yleisvisio

Pohjoinen periferia ja arktinen alue 2014–2020 -ohjelman tarkoituksena on laajentaa alueiden tulevaisuudennäkymiä konkreettisten tulosten pohjalta sekä tehdä ohjelma-alueesta ensiluokkainen kohde asumista, opiskelua, työskentelyä, matkailua ja investointeja varten. Ohjelman visiona on auttaa luomaan elinvoimaisia, kilpailukykyisiä ja kestäviä yhteisöjä valjastamalla innovaatiot käyttöön, parantamalla yrittäjyyden edellytyksiä sekä hyödyntämällä pohjoisen alueen ja arktisen alueen ainutlaatuisia aloitteita ja mahdollisuuksia resursseja säästävällä tavalla.

Rahoituksen painopisteet

Ottaen huomioon ohjelma-alueen kehitystarpeet ja valmiudet yhdistettyinä poliittiseen ja historialliseen kontekstiin on laadittu neljä toimintalinjaa ohjelman vision saavuttamiseksi:

 1. Innovaatioiden hyödyntäminen vahvojen ja kilpailukykyisten yhteisöjen ylläpidossa ja kehityksessä
 2. Yrittäjyyden edistäminen ohjelma-alueen kilpailuedun mahdollistamiseksi
 3. Energiavarmojen yhteisöjen tukeminen edistämällä uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta
 4. Kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelu, kohentaminen ja kehittäminen

Ohjelma-alueen harvaan asuttujen seutujen yhteisöt ovat painopistealueina kaikissa neljässä toimintalinjassa.

Arktinen ulottuvuus

Yleisesti ottaen Pohjoinen periferia ja arktinen alue -ohjelman avulla on mahdollista lisätä EU:n arktiseen politiikkaan ja kansallisiin arktisiin politiikkoihin alueellinen kehitystaso. Arktinen yhteistyö koskee myös Pohjoinen periferia -ohjelma-alueen yhteisiä haasteita eli harvaa asutusta, syrjäistä sijaintia, saariluonnetta ja vaikeita olosuhteita. Arktinen ulottuvuus näkyy ohjelmassa näin ollen kaikkialla. 

Odotettuja tuloksia

Ohjelmalla tavoitellaan muun muassa seuraavanlaisia muutoksia:

 • harvaan asutuilla seuduilla toimivien pk-yritysten asenteiden ja käytännön toimintatapojen muuttaminen suhteessa innovointiprosesseihin, yrittäjyyteen ja markkinakäyttäytymiseen sekä
 • paikallisten ja alueellisten yhteisöjen parempi kyky ja valmius käsitellä riskejä, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen laajamittaiseen hyödyntämiseen.

Regions

 • Finland
  • Pohjois- ja Itä-Suomi
 • Sweden
  • Mellersta Norrland
  • Övre Norrland
 • United Kingdom
  • Highlands and Islands

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 50,209,899.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 78,636,424.00 €

Total EU contribution: 50,209,899.00 €

CCI number: 2014TC16RFTN004