ESPON

Interreg

Lisätyökalut

 

Programme description

Tärkeimmät tavoitteet

ESPON 2020 -yhteistyöohjelman tavoitteena on auttaa lisäämään tehokkuutta EU:n koheesiopolitiikassa ja muissa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ohjelmissa sekä kansallisissa ja alueellisissa aluekehityspolitiikoissa tuottamalla, edelleenviestittämällä ja tehostamalla todentavia aineistoja kaikkien 28 jäsenvaltion sekä kumppanivaltioiden Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin alueilla.

Rahoituksen painopisteet

ESPON-ohjelmassa keskitytään 11. temaattiseen tavoitteeseen ”Institutionaalisten valmiuksien edistäminen”. Koska kuhunkin 11 temaattiseen tavoitteeseen liittyy alueellinen ulottuvuus tai vaikutus, sillä tuella, joka saadaan ESPON 2020 -ohjelman kautta tuotetuista, aikaansaaduista ja edelleenviestitetyistä alueellisen tason todentavista aineistoista, on kuitenkin katsottava olevan niille merkitystä.

Odotetut vaikutukset

 • Alueellisen tason todentavan aineiston tuotannon paraneminen soveltavan tutkimuksen ja analyysien kautta.
 • Tietojen siirron ja analyyttisen käyttäjätuen käytön ajan tasalle saattaminen.
 • Alueellisen havainnoinnin ja alueellisen analysoinnin työkalujen paraneminen.
 • Alueellisen tason todentavan aineistojen laajempi ulottuvuus ja talteenotto.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004