INTERACT

Interreg

Lisätyökalut

 

Programme description

Tärkeimmät tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa koheesiopolitiikan tehokkuutta edistämällä kokemusten vaihtamista, hyvien käytäntöjen jakamista ja innovatiivisten lähestymistapojen levittämistä alueellisten yhteistyöohjelmien ja kumppaneiden keskuudessa.

Rahoituksen painopisteet

Ohjelmalla on kaksi painopistettä:

 • Palvelun toteuttaminen
 • Tekninen apu

Odotetut vaikutukset

Ohjelma on hyvin erityinen, koska sillä voidaan vaikuttaa vain tapaan, jolla muita yhteistyöohjelmia ja toimintoja voidaan panna tehokkaammin täytäntöön:

 • hallinnollisten ja valvontaan liittyvien valmiuksien parantamiseksi yli 84 prosentissa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista
 • ohjelmien tulosten taltioimiseen ja tiedottamiseen liittyvien valmiuksien parantamiseksi yli 80 prosentissa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista
 • yhteistyön hallinnollisten valmiuksien parantamiseksi, jotta innovatiivisia lähestymistapoja (Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY), uudistuvat rahastot, makroalueelliset strategiat jne.) voidaan toteuttaa yli 84 prosentissa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002