INTERREG EUROPE

Interreg

Lisätyökalut

 

Programme description

Päätavoitteet

Ohjelma pyrkii parantamaan koheesiopolitiikkaa kokemusten vaihdolla, hyvien käytäntöjen siirrolla ja 28 EU:n alueen (sekä Norjan ja Sveitsin) yhteisaloitteilla, jotka koskevat temaattisia tavoitteita, kuten innovointia, pk-yrityksiä, vähähiilistä taloutta ja ympäristönsuojelua.

Rahoituksen painopisteet

Ohjelma keskittyy neljään painopisteeseen:

 • tutkimukseen, teknologian kehittämiseen ja innovointiin
 • pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyyn
 • vähähiiliseen talouteen
 • ympäristöön ja luonnonvarojen käytön tehokkuuteen

Odotettuja vaikutuksia

Tämä ohjelma on hyvin täsmällinen, koska se voi vaikuttaa vain siihen, miten toimenpideohjelmat käyttävät rahoitustaan kyseessä oleviin temaattisiin tavoitteisiin, joita ovat

 • Interreg Europen vaikutuksen alaisten, innovointiin liittyvien kasvu- ja työllisyysohjelmien osuus: 25%
 • Interreg Europen vaikutuksen alaisten, pk-yrityksiin liittyvien kasvu- ja työllisyysohjelmien osuus: 33%
 • Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) varojen käyttö vähähiilisen talouden alalla Interreg Europen vaikuttamana: 192 miljoonaa euroa

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001