(Interreg V-A) SE-FI-NO - Sweden-Finland-Norway (Nord)

Territorial co-operation

Lisätyökalut

 

Programme description

Päätavoitteet

Ohjelma keskittyy tärkeimpiin rajat ylittäviin haasteisiin, jotka liittyvät Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseen pohjoisimmassa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Strategisesti tarkasteltuna ohjelmalla vahvistetaan rajat ylittävien innovaatiojärjestelmien kapasiteettia ja lisätään pk-yritysten rajat ylittävää yhteistyötä. Samalla asetetaan etusijalle ympäristö- ja kulttuurikysymykset ja pyritään näin säilyttämään herkkien arktisten ja subarktisten alueiden luonnon monimuotoisuus ja ainutlaatuinen kulttuuriperintö. Tavoitteena on kehittää resurssitehokkaita ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja, jotka ovat välttämättömiä pohjoisilla harvaan asutuilla alueilla. Saamelaisten – Euroopan ainoan alkuperäiskansan – kulttuuria, kieltä ja taloudellista toimintaa pyritään ylläpitämään ja kehittämään kohdennettujen toimien avulla. Saamelaisten perinteinen elämäntapa on ekologinen, minkä ansiosta saamelaisen kulttuurin edistäminen edistää myös kestävää kehitystä. Ohjelmalla kehitetään myös rajat ylittäviä työmarkkinoita, mikä on melko uusi haaste tällä ohjelmakaudella.

Rahoituksen painopisteet

Ohjelma keskittyy viiteen painopisteeseen:

 • rajat ylittävien liiketoiminta- ja tutkimusverkostojen vahvistaminen
 • yli rajojen toimivien pk-yritysten määrän lisääminen
 • ympäristönsuojelun tason parantaminen
 • saamelaisen kulttuurin ja saamen kielten käytön edistäminen
 • liikkuvuuden lisääminen rajat ylittävillä työmarkkinoilla.

Odotettuja vaikutuksia

 • yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden innovointiin keskittyvien taloudellisten toimijoiden määrän 10 prosentin kasvu
 • neljä hyväksyttyä Horisontti 2020 -hakemusta
 • rajat ylittävää yhteistyötä tekevien pk-yritysten määrän 10 prosentin kasvu
 • majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten 10 prosentin kasvu
 • saamen kielen kurssien sekä lasten ja nuorten kielitaitoa edistävän toiminnan lisääntyminen
 • ympäristön suojelun tason parantuminen, mitattuna veden laadun paranemisella
 • rajat ylittävää työmatkaliikennettä koskevien tiedustelujen 50 prosentin kasvu Ruotsin ja Norjan rajalla Skibotnissa sekä Suomen ja Ruotsin rajalla HaparandaTorniossa sijaitsevissa rajaneuvontatoimistoissa
 • kolme uutta saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin liittyvää koulutustoimenpidettä

Regions

 • Finland
  • Pohjois- ja Itä-Suomi
 • Sweden
  • Norra Sverige
  • Norra Mellansverige
  • Mellersta Norrland
  • Övre Norrland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 60,413,727.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO8 - Employment and labour market

Financial information

Total OP budget: 94,617,296.00 €

Total EU contribution: 60,413,727.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB032