(Interreg V-A) FI-EE-LV-SE - Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic)

Interreg

Lisätyökalut

 

Programme description

Päätavoitteet

Yhteistyöohjelma keskittyy moniin haasteisiin, jotka liittyvät Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseen osallistuvien jäsenvaltioiden rannikkoalueilla.

Ohjelma keskittyy pääasiasiallisesti pk-yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen ja yrittäjyyden edistämiseen, yhteisten resurssien kestävän käytön edistämiseen (kestävän matkailun tukemiseen, Itämeren saastumisen vähentämiseen, kaupunkiympäristön parantamiseen) ja henkilö- ja tavaraliikennevirtojen parantamiseen. Lisäksi ohjelma tukee rajat ylittäviä ammattiopetus ja -koulutusjärjestelmiä ja vahvistaa vähäosaisia yhteisöjä (pienimuotoisten ihmisten välisten hankkeiden kautta).

Ohjelmassa kehitetään ja toteutetaan yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Infrastruktuuriin tehtävät investoinnit ovat pienimuotoisia ja monissa tapauksissa pilottityyppisiä.

Ohjelmalla on suuri merkitys Itämeren alueen EU-strategian toteuttamisessa.

Rahoituksen painopisteet

Ohjelma keskittyy seuraavaan neljään painopisteeseen:

1. Kilpailukykyinen talous

2. Yhteisten resurssien kestävä käyttö

3. Hyvillä yhteyksillä varustettu alue

4. Pätevä ja sosiaalisesti osallistava alue

Odotettuja tuloksia

• 150 uutta yritystä tuetaan koulutuksen, neuvontapalvelujen ja verkottumisen kautta

• 120 000 kävijää lisää tuetuissa kulttuuri- ja luonnonperintökohteissa

• Vähemmän ravinteiden, vaarallisten aineiden ja myrkkyjen virtausta Itämereen

• Palvelujen parantuminen 15 pienessä satamassa

• 5 000 henkilöä on mukana yhteisissä opetus- ja ammattikoulutusjärjestelmissä

Regions

 • Estonia
 • Finland
  • LÄNSI-SUOMI
  • Helsinki-Uusimaa
  • Etelä-Suomi
  • ÅLAND (NUTS 1)
  • ÅLAND
 • Latvia
 • Sweden
  • Östra Sverige
  • Stockholm
  • Östra Mellansverige
  • Småland med öarna
  • Norra Mellansverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 132,628,689.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 170,544,922.00 €

Total EU contribution: 132,628,689.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB014