Baltic Sea

Interreg

Lisätyökalut

 

Programme description

Päätavoitteet

Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa yhdennettyä alueellista kehitystä ja yhteistyötä aiempaa innovatiivisemman, helpommin lähestyttävän ja kestävämmän Itämeren alueen luomiseksi. Ohjelmalla edistetään valtioiden välistä yhteistyötä ja integraatiota alueen yhteisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin kohdistuvien hankkeiden kautta. Ohjelmalla tuetaan myös Itämeren alueen EU-strategian toteuttamista.

Ohjelmalla on tarkoitus puuttua asioihin, joita yksittäiset maat eivät pysty riittävästi käsittelemään. Veden laadun parantaminen ja meriturvallisuuden lisääminen kuuluvat haasteisiin, joihin vastaamiseen tarvitaan useista Itämeren alueen maista olevien kumppanien yhteistyötä.

Ohjelmassa investoidaan paikallis-, alue- ja valtionviranomaisten, tutkimus- ja koulutuslaitosten, alakohtaisten virastojen ja yhdistysten sekä kansalaisjärjestöjen ja yritysten institutionaalisiin valmiuksiin. Parannetuilla institutionaalisilla valmiuksilla tarkoitetaan seuraavaa:

 • parempaa institutionalisoitunutta osaamista ja pätevyyttä;
 • parempia hallintorakenteita ja organisaation rakennetta;
 • henkilöresurssien ja teknisten resurssien tehokkaampaa käyttöä
 • parempaa kykyä houkutella uusia taloudellisia resursseja; ja
 • lisääntynyttä kykyä työskennellä monikansallisessa ympäristössä.

Rahoituksen painopisteet

Ohjelma keskittyy seuraavaan neljään painopisteeseen:

 1. Innovaatiovalmiudet
 2. Luonnonvarojen tehokas hallinta
 3. Kestävä liikenne
 4. Makroalueellinen yhteistyö

Odotettuja tuloksia

 • viranomaisten, tutkimus- ja koulutuslaitosten, alakohtaisten virastojen ja yhdistysten sekä kansalaisjärjestöjen ja yritysten lisääntyneet valmiudet innovaation, luonnonvarojen tehokkaan hallinnan ja aiempaa kestävämmän liikenteen kehittämisen aloilla
 • 230 yritystä tekee yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa
 • 10 uutta markkinatuotetta ja -palvelua
 • 8 miljoonan euron edestä yksityisiä investointeja tutkimus- ja kehitystyöhön
 • 45 miljoonan euron edestä kansainvälisellä tasolla suunniteltuja investointeja

Hallintoviranomainen

Tämän ohjelman hallintoviranomainen on Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) Kielissä, Saksassa. Hallintoviranomaisen / yhteisen sihteeristön johtaja on Rostockissa, Saksassa.

Regions

 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • Germany
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • Lüneburg
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Latvia
 • Lithuania
 • Poland
 • Sweden

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 263,830,658.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 331,518,268.00 €

Total EU contribution: 271,031,690.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M5TN001