Toimenpideohjelma 'Skåne-Blekingen'

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen kuuluva, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama toimenpideohjelma

Ruotsi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 16. elokuuta 2007 alueellisen toimenpideohjelman Ruotsin Skåne-Blekingen alueelle vuosiksi 2007–2013. Toimenpideohjelma kuuluu alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen, ja sen budjetti on yhteensä noin 141 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä yhteisön rahoitus on noin 70 miljoonaa euroa eli noin 3,7 prosenttia Ruotsille korvamerkitystä EU:n koheesiopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuosina 2007–2013.

1. Ohjelman tavoitteet

Skåne-Blekingen alueellisen toimenpideohjelman 2007–2013 tärkeimpänä tavoitteena on vilkastuttaa yritystoimintaa ja lisätä yritystoiminnan asiantuntemusta ja osaamispohjaista innovointia. Ohjelmassa halutaan lisätä saavutettavuutta, edistää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja hyödyntää kaupunkialueita talouskasvun aikaansaamiseksi.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman avulla on määrä perustaa 1 900 uutta työpaikkaa ja 500 uutta yritystä. Ohjelman suunniteltuihin tuloksiin kuuluu myös 65 järjestelmää, joiden avulla tuetaan innovaatiotoimintaa yritysten piirissä. Tieto- ja viestintätekniikan ratkaisut ovat ohjelman keskeinen osa, ja tarkoituksena on perustaa 55 uutta tieto- ja viestintäteknistä palvelua.

3. Painopisteet

Skåne-Blekingen alueellisen rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:

  • innovointi ja elvyttäminen
  • saavutettavuus
  • kaupunkialueita koskevat toimenpiteet.

Painopiste 1: Innovointi ja elvyttäminen [noin 46,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tämän painopisteen tavoitteena on vauhdittaa innovointia luomalla lisää yritystoimintaa, parantamalla työllisyyttä ja lujittamalla innovaatiorakenteita. Näihin tavoitteisiin kuuluvat klusterit, joiden avulla halutaan kohentaa alueen kansainvälistä kilpailukykyä.

Painopiste 2: Saavutettavuus [noin 25,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tähän painopisteeseen kuuluvilla toimilla halutaan parantaa alueen sisäistä, kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta. Saavutettavuuden parantuminen johtaa parempaan kilpailukykyyn ja edistää alueen kestävää kehitystä.

Painopiste 3: Kaupunkialueita koskevat toimenpiteet [noin 25 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Kaupunkialueita koskevien toimenpiteiden avulla on määrä tukea kestävää kehitystä, mikä parantaa talouskasvua koko alueella.

Painopiste 4: Tekninen tuki [noin 4 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Ohjelman täytäntöönpanoa varten annetaan tämän painopisteen mukaista teknistä tukea. Siihen kuuluu hallinnointia, seurantaa, arviointia ja valvontaa tukevia toimia.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Skåne-Blekingen'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007SE162PO001

Number of decision

C/2007/3897

Lopullinen hyväksymispäivä

09/08/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Innovation och förnyelse 40 284 682 40 284 682 80 569 364
Saavutettavuus 11 672 517 11 672 517 23 345 034
Kaupunkialueita koskevat toimenpiteet 15 905 264 15 905 264 31 810 528
Tekninen tuki 2 827 602 2 827 602 5 665 204
Yhteensä 70 690 065 70 690 065 141 390 130