Euroopan unionin koheesiopolitiikan tuensaajat

EU:n tulee noudattaa avoimuutta julkisten varojen käytössä. Tässä kartassa on linkit Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston tuensaajien luetteloihin. Annetuista linkeistä vastaavat jäsenvaltiot, joiden on rahastojen täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 2014–2020 (EU N:o 1303/2013) nojalla julkistettava tuensaajan nimi, toiminta ja myönnetyn julkisen rahoituksen määrä.

Lisätyökalut

 

Edunsaajat 2014-2020

Edunsaajat

x