REGIO Starsi auhinnad

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat annab alates 2008. aastast igal aastal välja Regiostarsi auhinda. Sellest on saanud Euroopa tipptaseme märgis, millega tõstetakse esile ELi rahastatavaid projekte, mis toetavad uuenduslikku ja kaasavat lähenemisviisi piirkondlikule arengule. Igal aastal konkureerivad sajad projektid viies kategoorias: arukas Euroopa, roheline Euroopa, õiglane Euroopa, linnastunud Euroopa ja aasta teema. Igaüks saab osaleda rahva lemmiku valimisel, valides kõigi finalistide seast lemmikprojekti ja andes sellele oma hääle. Pakkudes lahendusi ühistele probleemidele ja avades suuremaid võimalusi, on Regiostarsi konkurss inspireerinud piirkondi ELi regionaalpoliitikat üha tõhusamalt ellu viima.


Euroopa Komisjon tunnustab igal aastal auhinnaga neid ELi rahastatavaid projekte, mis esindavad tipptaset ja uut lähenemisviisi piirkondlikule arengule. Selleks et inspireerida teisi piirkondi kogu Euroopas, on osalevad projektid Euroopa tasandi teabevahetuses kesksel kohal.

Temaatiline rõhuasetus

REGIOSTARSi auhinnad antakse projektidele viies teemakategoorias: arukas, kestlik ja kaasav majanduskasv, linnaareng ja üks aastateema.

2021. aastal keskendub REGIOSTARS viiele valdkonnale, mis on ELi regionaalpoliitikas olulisel kohal:

  • ARUKAS Euroopa: kohalike ettevõtete konkurentsivõime suurendamine digitaalses maailmas
  • ROHELINE Euroopa: Keskkonnahoidlikud ja vastupidavamad kogukonnad linna- ja maapiirkondades
  • ÕIGLANE Euroopa: Kaasatuse ja diskrimineerimisvastase võitluse toetamine
  • LINNASTUNUD Euroopa: Keskkonnahoidlike, kestlike ja ringlusel põhinevate toidusüsteemide edendamine funktsionaalsetes linnapiirkondades
  • AASTA TEEMA: rohelise liikuvuse edendamine piirkondades: Euroopa raudteeaasta 2021

Kõrgtasemel akadeemiliste ringkondade esindajatest koosnev žürii hindab esitatud taotlusi ja valib võitjad.

Lisaks selgitatakse välja ka avaliku veebihääletuse võitja – projekt, mis saab rahva lemmiku auhinna.

Lisateavet auhinnakategooriate kohta leiate taotlejatele mõeldud juhendist.

Kuidas taotlust esitada?

Juhend taotlejatele sisaldab kogu vajalikku teavet, et oma projektiga võitjaks tulla. Lisaks tänavuste auhinnakategooriate üksikasjalikule kirjeldusele ning osalemis- ja hindamiskriteeriumidele leiab juhendist ka praktilised juhised protsessi etappide läbimiseks.
Juhend taotlejatele PDF en

Taotluste esitamise veebiplatvorm on avatud 9. veebruarist kuni 9. maini 2021

Uuendusena kutsutakse 2021. aasta finalistid oktoobris Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames toimuvale teabevahetuskoolitusele. Viie kategooria võitjad ja rahva lemmik saavad oma auga väljateenitud auhinnad kätte REGIOSTARSi pidulikul tseremoonial, mis toimub 2021. aasta detsembris Dubrovnikus Horvaatias.

Arhiivid