Eakate elu parandamine Läänemere saartel

Projekt VIRTU – virtuaalsed eakate hooldusteenused Läänemere saartel – on parandanud Läänemere üksikutel saartel elavate eakate inimeste elu. Kolme aasta pikkune Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatud algatus toetas tervislikku, turvalist ja rikastavat elu kodus kui elujõulist alternatiivi institutsionaliseerimisele.

Lisatööriistad

 
VIRTU süsteem tööhoos! Tehnoloogia võimaldab äärealadel elavatel eakatel laiema ühiskonnaga suhelda. © Janina Sjostrand, Novia Rakenduskõrgkool VIRTU süsteem tööhoos! Tehnoloogia võimaldab äärealadel elavatel eakatel laiema ühiskonnaga suhelda. © Janina Sjostrand, Novia Rakenduskõrgkool

" Algul ma ei teadnud, kuidas ekraani kasutada, kuid tuli välja, et see on väga lihtne. Seda tuleb lihtsalt puudutada ja saabki erinevaid asju teha ... Olen olnud saadetes, kus saime teada, kuidas laenata nägemisabivahendeid, mängisime bingot, kohtusime linnapea ja kohaliku kirikuõpetajaga ning mängisime mälumänge. Lasteaialapsed koguni laulsid meile! "

Kaja, 88-aastane Eckerö elanik

VIRTU raames töötati välja teenindusmudel saarestikes elavate eakate aitamiseks heaolutehnoloogia abil, mis toetab nende sotsiaalset suhtlust ja suutlikkust elada kodus, parandab nende elukvaliteeti ja suurendab nende turvatunnet. Teenus ei aidanud mitte ainult eakaid, vaid ka nende sugulasi, omavalitsusi ning tervishoiu- ja sotsiaaltöötajaid.

Aktiivne elu

Kasutajad said suhelda heli- ja pildiülekannete abil niinimetatud VIRTU kanali kaudu, kus osaleti ka eriteemalistes aruteludes ning tehti koguni trenni ja õpiti laulmist. Väljaspool kavajärgseid saateid pakkus VIRTU kanal võimalust suhelda teiste kasutajatega, näiteks teiste eakate või hooldustöötajatega.

Soome ja Ahvenamaa rakenduskõrgkoolid, arenduskeskused Eestis ja mitu omavalitsust töötasid VIRTU kanali jaoks välja mitmeid teenuseid ja interaktiivseid programme alates ristsõnadest kuni füüsiliste tegevusteni. Interaktiivset sisu toodeti ka ettevõtjatele ja firmadele.

Teenusemudeli üldine eesmärk oli toetada ja täiendada juba olemasolevaid munitsipaalteenuseid, mitte neid asendada.

Lisaks suutsid projekti partnerid tänu teenusemudeli sisu ning virtuaalteenuste kasutatavuse ja kohandatavuse põhjalikule analüüsile, samuti eakate ja töötajate kogemusele, teha kindlaks teenuse kuluefektiivsuse ja tootlikkuse ning seda parandada.

VIRTU projekti mõju kohta ühiskonnas laiemalt kirjutas bakalaureusetöö vähemalt 18 üliõpilast.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti „Virtuaalsed eakate hooldusteenused Läänemere saartelˮ pikendamisse tehtavate investeeringute kogusumma on 2 185 370 eurot, millest 1 661 080 eurot panustab Euroopa Regionaalarengu Fond 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi Kesk-Läänemere rakenduskava vahenditest.


Esialgne tähtaeg

19/08/2015

Videod