Rail Baltica kasvukoridor täiustab reisijate ja kauba transportimist

Reisijate ja kauba transportimist Läänemere piirkonna Rail Baltica (RB) marsruudil on täiustatud Rail Baltica kasvukoridori (Rail Baltica Growth Corridor, RBGC) projektiga. RBGC lõi platvormi, et jälgida sektori ja selle klientide vajadusi, aidates seeläbi tugevdada transpordiühendusi ning koostööd Balti riikide linnade ja piirkondade vahel ning täiustades nende konkurentsivõimet ja ligipääsetavust.

Lisatööriistad

 
Rail Baltica kasvustrateegia kaas – Dima Stepanchuk, Aalto University, RBGC projekti jaoks, kaanepilt (c) Yuyang | Dreamstime.com Rail Baltica kasvustrateegia kaas – Dima Stepanchuk, Aalto University, RBGC projekti jaoks, kaanepilt (c) Yuyang | Dreamstime.com

" Pidage meeles, et Rail Baltica on rohkem kui vaid raudtee. See on linnade üksteisega ühendamise, inimeste ligipääsetavuse suurendamise ja ärivõimaluste loomise viis terves ahelas. See on üks tõhusamaid tööriistu, millega luua rikkust ja konkurentsivõimet Läänemere idaosas. "

Hannu Penttilä, Helsingi aselinnapea, RBGC transpordi foorumi esimees

Partnerid hakkasid uurima ühis- ja eratransporti ning piirkondlikke sidusrühmi ja otsustajaid, sh hindasid sidusrühmade vaateid RB suhtes, RB vajadust ja otsustamisprotsesse asjaomastes riikides. Uurimistööst sai alustala RBGCi pingutustele täiustada piirkonna mitmeliigilist transporti ning see viis kahe uuringu valmimiseni ühis- ja erasektori otsustamisprotsesside valdkonnas.

Ühenduvuse ja logistika pilootprojektid võeti kasutusele reisijate ja kauba transportimisel. Ühenduvuse pilootprojekti eesmärk on laiendada mitmeliigilise reisi planeerimissüsteemi EU-Spirit, tutvustades seda uutele riikidele. Logistika pilootprojekt lõi logistikakeskuste ahela RB koridoris, mis põhines uurimistööl ning koostalitlusvõime ja mitmeliigilisuse prioriseerimisel.

Projekti uurimistöö toetab mitmeid tegevusi

Uurimistöö toetas EU-Spiritil põhineva reisiteabe võrgustiku teenuse arendamist, partnerluse loomist logistikakeskuste ja riikidevaheliste ümarlaudade vahel, kes tegid koostööd, mille üks eesmärkidest oli ühise RB kasvustrateegia arendamine. RBGC avaldas liikuvusjuhendi koos kaartide ja teabega ühistranspordi kohta Balti piirkonna idapoolsetel aladel ning seadistati demoserver, mis sisaldas teavet Peterburi piirkonna ühenduste kohta.

Projekti nähtavust suurendati Balti riikides ja Euroopas korraldatud üritustel osalemise teel ning projekti põhisündmusel, mis toimus 2013. aastal Berliinis, näidati esitlust Rail Baltica kasvustrateegiast, poliitikainstrumendist, mis panustab Balti piirkonna idapoolsete alade majanduslikku kasvu. Uurimistööst saadud teadmised ja pilootprojektid täiustasid strateegiat, mis on projekti põhialus.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti „Rail Baltica kasvukoridorˮ koguinvesteering on 3 587 090 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fond panustab 2 836 000 eurot rakenduskavast „Läänemere piirkondˮ 2007. kuni 2013. aasta programmitöö perioodi jaoks.


Esialgne tähtaeg

17/12/2015