On aeg võtta midagi ette vanuselise diskrimineerimisega

Syddanmark, Taani; Põhja-Eesti, Eesti; Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Saksamaa; Riia, Läti; Kaunase maakond, Šiauliai maakond, Leedu; Pomorskie, Zachodniopomorskie, Poola; Ovre Norrland, Västsverige, Rootsi; East Anglia, Ühendkuningriik

Vanemad tööotsijad leiavad sageli, et nende vanus ja isegi kogemus takistavad töö leidmist. Kuid Euroopa territoriaalse koostöö projekt Läänemere piirkonnas püüab võidelda eelarvamuste ja hoiakute ning mõningate tööandjate vanust taunivate värbamistavade vastu.

Lisatööriistad

 
„parimate vananejate” projekt püüab aidata vanematel inimestel tööd saada või säilitada „parimate vananejate” projekt püüab aidata vanematel inimestel tööd saada või säilitada

Ajal, mil paljud Põhja-Euroopa riigid seisavad silmitsi väheneva sündimuse ja rahvastiku vananemisega, on niinimetatud parimate vananejate projekti eesmärk tõsta esile demograafiliste muutuste positiivset mõju nii tööandjate kui ka töötajate jaoks.

Tervise parandamine tähendab seda, et võrreldes eelnevate põlvkondadega on enamik inimesi kõrgema vanuseni aktiivsed ja suudavad kauem töötada – kas siis töötajate, treenerite, mentorite või ettevõtjatena.

Projekt, millega alustati aastal 2010, on mõeldud üle 55-aastaste inimeste potentsiaali esiletõstmiseks; sellega soovitakse kummutada hoiakut, et vananemine on vaid protsess, mis ühiskonda tervishoiu- ja hoolduskuludega koormab.

Need eesmärgid saavutati analüüside tegemise ja avaldamisega vanemate töötajate majandustegevuse potentsiaali taseme kohta ja algatuste rakendamisega, millega vanemate kodanike potentsiaali hästi ära kasutada.

Vanematesse töötajatesse suhtumise muutmine

Projektijuht Hartwig Wagemester ütles, et kui suuremates ettevõtetes olid sageli olemas süsteemid vanemate töötajate värbamise tagamiseks ja selle jälgimiseks, siis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul see sageli nii ei olnud ning probleem on eriti terav väiksema kvalifikatsiooniga tööotsijate puhul. „Oleme leidnud firmasid, kes meiega meie põhimõtete rakendamiseks koostööd teevad,” ütles ta, „ja nad on olnud teenäitajad teistele ettevõtetele.”

Võib oodata, et kui projekt lõpeb, on ligikaudu 70 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet, riigiasutust ja mittetulundusühingut võtnud „parima vananeja” tööle treeneri, mentori või konsultandi rollis. Lisaks oodatakse, et erinevate vanuserühmade esindajad loovad 140 mentori/juhendatava suhet ja 60 äriplaani.


Projekti töö näide on Läti veebisaidi loomine, kus Riia vanemaealistele töötutele leitakse sobivad tööandjad maapiirkonnast. Samal ajal toetavad mentorid Taanis inimesi, kellel on raskusi tööturule sisenemisega.

Euroopa territoriaalse koostöö projekti rahastatakse Läänemere piirkonna INTERREG IV B programmist 2007–2013, projekt koosneb 19-st ametlikust partnerorganisatsioonist Taanis, Eestis, Saksamaal, Lätis, Leedus, Poolas, Rootsis ja Ühendkuningriigis ning sellel on üks mitteametlik partner Venemaalt. Lisaks on projektiga seotud 20 organisatsiooni kogu Läänemere piirkonnast.


Rahastus kokku ja ELi rahastus

Projekti „parimad vananejad” kogueelarve on 4 423 071 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondist pärineb 3 441 738 eurot Läänemere piirkonna INTERREG IV B programmi alusel programmiperioodiks 2007–2013.


Esialgne tähtaeg

01/03/2013