Läbi Tallinna vuravad uued rongid

Et muuta Tallinna ja selle lähiümbruse rongiliiklus mugavamaks, kiiremaks ja tihedamaks ning ühtlasi vähendada kahjulikku mõju keskkonnale, vahetatakse kõnealuse projekti käigus välja 40 aasta vanused elektrirongid, mille ekspluatatsiooniaeg hakkab lõppema.

Lisatööriistad

 

Kokku ostetakse 18 elektrirongikoosseisu ning hooldus- ja remonttöödeks vajalikke diagnostikaseadmeid, mis aitavad kõigi eelduste kohaselt vähendada energiatarbimist 30% võrra. Liikumisraskustega inimestele parema juurdepääsu tagamise ja tihedama graafikuga loodetakse saavutada reisijate arvu 21%-line kasv.

Vanad rongid kasutuselt maha

Eesti ametkonnad on otsustanud välja vahetada praeguse veeremi, mille eluiga hakkab hoolimata varasematest uuenduskuuridest lõpule jõudma. Samuti ei hiilga need energiatõhususega ning ka hoolduskulud on kõrged. Ajavahemikul 2013–2017 kõrvaldatakse kõik olemasolevad rongid kasutuselt.

Elektriraudtee AS on riigiettevõte, mis pakub reisijateveoteenuseid Tallinna ümbruskonna elektriraudteevõrgus üldpikkusega 131,6 km. 2008. aastal läbiti 1,35 miljonit raudteekilomeetrit ja reisijate arv ulatus 3,28 miljonini. Pärast käesoleva projekti lõpuleviimist prognoositakse reisijate arvu kasvu 2020. aastaks 4,71 miljonini.

Kiirema sõidu kursil

Elektriraudtee AS ostab 18 keskkonnasõbralikku elektrirongikoosseisu, mis vastavad tänapäeva Euroopa nõuetele. Rongikoosseisud koosnevad vagunitest ja ühe või mitme vaguni juurde kuuluvatest integreeritud veomootoritest. Rongikoosseisud on mõlemast otsast juhitavad ja ka üksteisega ühendatavad, võimaldades paindlikku kasutamist tipptunnil. Samuti hangitakse rongide ekspluatatsiooniks ja hoolduseks vajalikud diagnostikaseadmed.

Kokku hangitakse 60 vagunit, ja kuigi istekohtade arv oluliselt ei tõuse, kasvab liiklustihedus – kuni 62% võrra. Ühtlasi saavutatakse 8–12%-line ajavõit, seda peamiselt tänu lühemale kiirendusajale (kuni 50%).

Aruka süsteemi keskkonnaeelised

Rongidel on elektrodünaamilised pidurdussüsteemid, mis võimaldavad pidurdusenergia taaskasutamist, samas kui neile võrdluses alla jääv praegune süsteem töötab valurauast piduriklotsidega, mis paiskavad igal aastal keskkonda (sealhulgas tihedalt asustatud aladele) 76,8 tonni tolmu. Selle majanduslik kasu seisneb elektrienergia kulude vähenemises.

Seoses rongiliikluse mugavuse, käepärasuse, kiiruse ja tiheda sõidugraafiku ning puuetega inimeste parema juurdepääsu, elektrooniliste reisijainfosüsteemide ja juhtmevaba internetiühendusega on lootust, et inimesed hakkavad autodele ja bussidele eelistama raudteeliiklust, mis omakorda vähendab ummikuid ja soodustab Tallinna õhukvaliteedi paranemist.


Esialgne tähtaeg

20/09/2011