Tallinna haigla uuenduskuur

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde- ja ümberehitus on oluline projekt, mille eesmärk on parandada kardioloogia, onkoloogia ja muude valdkondade arenenud raviviiside kättesaadavust Eestis.

Lisatööriistad

 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on kõrgetasemeline meditsiiniasutus ja Eesti tähtsaim haigla. PERH pakub tipptasemel patsiendisõbralikke tervishoiuteenuseid, aidates samal ajal kaasa ka Eesti meditsiini arengule.

Tuleviku alustala

Projekti eesmärgid jagunevad ligikaudu 581 900 elanikku teenindava PERHi ehitustöödeks (uute ruumide ehitamine ja vanade ruumide renoveerimine) ning meditsiinitehnilise varustuse täiendamiseks.

Mustamäel asuva haiglahoone uue laienduse, nn X-korpuse ehitamise kõrval toimub olemasolevate diagnostika- ja raviosakondade (C-korpus) ning patoloogiakorpuse renoveerimine. Meditsiinilinnaku laiendamine tõhustas ruumikasutust ja logistikat, mille tulemusena suurenes ruumistandard ligi 103 m²-ni voodikoha kohta (varem 78 m²).

Lisaks uute hoonete ehitamisele ja vanade renoveerimisele nägi projekt ette ka vajaduse konkreetseteks investeeringuteks statsionaarsetesse meditsiiniseadmetesse ja varustusse. Haigla on kohalikule kogukonnale oluline tööandja: seal töötab ca 3626 inimest, nende seas 590 arsti, kellest enam kui 100 on alalised residendid, 1352 õendustöötajat ja 862 hooldajat. Lisaks meditsiinitöötajatele töötab haiglas ka ca 714 haldus- ja tugiteenuste töötajat.

Projekti ehitustööd algasid aastal 2007, esimesed patsiendid võeti uutes ruumides vastu 2010. aasta jaanuari lõpus. Kokku on haigla uute ruumide üldpindala u 38 584 m² ja renoveeritud ruumide üldpindala u 20 277 m². Kõrgtehnoloogiliste ravi- ja diagnostikaseadmetega varustatud uue X-korpuse pindala on 29 807 m². Hoones paiknevad erakorralise meditsiini osakond, erakorraline sisehaiguste osakond, radioloogiakeskus, nukleaarmeditsiini ja kiiritusravi osakonnad, 40 voodikohaga intensiivravi keskus ja 18 operatsioonisaali. Samuti ehitati uued ruumid haigla apteegile ja sterilisatsioonitalitusele. Haigla järgmises ehitusjärgus renoveeritakse C-korpus ja patoloogiaosakond.

Oodatavad tulemused

Tänu läbilaskevõime suurenemisele ja haiglas viibimise aja lühenemisele annab PERHi projekt võimaluse ravida rohkem patsiente. Ühtlasi võimaldab projekt vähendada ravivigu ja korduva haiglaravi vajadust tänu personali suuremale motivatsioonile ning ruumide ja varustuse paremale tehnilisele ja funktsionaalsele seisundile. Lisaks sellele aitab projekt suurendada PERHi võimekust ja pädevust meditsiinipersonali koolitamise ja meditsiiniteaduse alal.

Esialgne tähtaeg

28/09/2011