Tiheda liiklusega transpordisõlme mastaapsed rekonstrueerimistööd

Tallinnas asuva liiklussõlme mastaapsed rekonstrueerimistööd peaksid muutma liiklusvoo Eesti pealinna kaguosas oluliselt sujuvamaks. Kuigi põhirõhk on Ülemiste liiklussõlmel, hõlmavad tööd ka mõningaid lähiümbruse teid.

Lisatööriistad

 

Praegune foorisüsteem asendatakse uute teede, tunnelite ja viaduktidega. Projekt toob kasu nii autojuhtidele kui ka jalakäijatele, vähendades ühtlasi kohaliku liikluse keskkonnamõju.

Ulatuslik uus infrastruktuur

Ülemiste ristmik on linna üks tähtsamaid ja keerulisemaid transpordisõlmi. Et tegu on kesklinna ja Ülemiste järve vahelise ümbersõiduteega, mis ühendab kesklinna läbimata Tallinna ida- ja lääneosa, on see tõsiselt üle koormatud. Ristmikku läbib kesklinna ja Tallinna lennujaama vaheline liiklus, nagu ka enamik liiklejatest, kes kulgevad linna lõunapoolsete eeslinnade poole Tartu maantee ääres ja kaugemale Lõuna-Eesti suunas.

Selle „pudelikaela“ läbilaskevõime suurendamiseks ehitatakse kaheaastase projekti käigus otseühendus Peterburi tee ja Filtri tee, Tehnika tänava ja Järvevana tee vahele. Ristmiku senised foorid asendatakse uue infrastruktuuriga. Muu hulgas rajatakse kaks tunnelit mootorsõidukitele: neist üks ühendab Peterburi teed Järvevana teega ja teine, vasakpöördetunnel, Peterburi teed Ülemiste teega.

Üle Tartu maantee ehitatakse viadukt, mis ühendab Peterburi tee vana ja uut osa. Ülemiste liiklussõlm saab ka uued ülekäigukohad, kokku 7,5 km uusi teid erineva arvu sõiduridadega ja uued või rekonstrueeritud ristmikud. Kergliikluse (motoriseerimata sõidukite) jaoks rajatakse kolm uut tunnelit, 5,35 km uut teed ja renoveeritakse 1,65 km pikkune teelõik. Planeeritud on ka uued teekattemärgistused ja liiklusmärgid, rääkimata sõidutee valgustuse, sidetrasside ning elektri-, vee- ja gaasitrassidega seotud muudatustest.

Liiklus kiiremaks ja turvalisemaks

Pärast projekti lõpulejõudmist peaksid liiklemistingimused Tartu maantee alguse kiirtee (TEN-T maantee) mõlemal suunal oluliselt paranema. Tänu sellele pääseb kiiremini kõnealusele teele ja Tallinna lennujaama ning ühtlasi muutub sujuvamaks linna ida- ja lääneosa vahel kulgev liiklusvoog.

Kohalikes liiklusummikutes põletatakse vähem kütust, tänu millele vähenevad liiklejate kulud ja kütuse tarbimisega kaasnev keskkonnakahju. Ühtlasi muutub teelõik projekti tulemusena turvalisemaks, eriti jalakäijate jaoks. Lisaks on kahe täiendava etapi käigus plaanis veelgi parandada teede seisukorda liiklussõlmes ja selle lähiümbruses.

Esialgne tähtaeg

30/03/2011